Pavelka, Tomáš: Makroekonomie – základní kurz.

Melandrium, Slaný 2006, ISBN 80-86175-45-6

 

Učební text seznamuje čtenáře se všemi nejdůležitějšími okruhy makroekonomické  problematiky na úrovni základních kurzů makroekonomie standardně vyučovaných na vysokých školách. Pozornost je věnována mimo jiné hrubému domácímu produktu, inflaci, nezaměstnanosti, ekonomickému růstu, měnovému kurzu, platební bilanci, mezinárodnímu obchodu, ale také možné úloze vlády a centrální banky v ekonomice.Text je vhodně doplněn aktuálními statistickými daty, která mohou pomoci osvětlit a oživit probíranou teorii. 

Učební text je možné doporučit nejen všem studentům bakalářských programů vysokých škol ekonomického zaměření, ale také všem zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří se chtějí hlouběji seznámit s problematikou teoretické makroekonomie, a pochopit tak lépe jevy, se kterými se zcela běžně setkávají v reálném životě.