Přehled multiplikátorů

 

  1. Jednoduchý výdajový multiplikátor

α =  d Y / d A = 1 / [1 – c] = 1/s

  1. Výdajový multiplikátor při kladné sazbě důchodové daně

α* = d Y / d A = 1 / [1 – c (1 - t)]

 

Z multiplikátoru α* jsou odvozené další multiplikátory. Změna ve vzorci multiplikátoru pouze odráží skutečnost, že pouze část výdaje se proměňuje ve spotřebu:

2.1. Multiplikátor vládních výdajů při kladné sazbě důchodové daně

αG* = d Y / d G* = 1 / [1 – c (1 - t)]

2.2. Multiplikátor transferových plateb

αTR* = d Y / d TR* = c / [1 – c (1 - t)]

2.3. Daňový multiplikátor

αTA* = d Y / d TA = - c / [1 – c (1 - t)]

 

  1. Multiplikátor fiskální politiky

γ = d Y / d A* = α* / (1 + (α* b k) / h)           b = d I / d i;    k = d L / d Y

  1. Multiplikátor monetární politiky

β = d Y / d (M* / P*) =  γ                          h = d L / d i

 

  1. Jednoduchý multiplikátor otevřené ekonomiky

α** = d Y / d A = 1 / [1 – c (1 - t) + m]

 

Z multiplikátoru α* jsou odvozené další multiplikátory.

5.1 Multiplikátor autonomních dovozů

αM** = d Y / d M* = - 1 / [1 – c (1 – t) + m]

 

5.2. Multiplikátor běžného účtu (čistého dovozu)

αNX** = d NX / d G* =  - m / [1 – c (1 - t) + m]