Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Činnost katedry mikroekonomie zahrnuje jak pedagogické, tak i vědecko-výzkumné aktivity.
V pedagogické činnosti poskytuje katedra vzdělání v oblasti ekonomické teorie (tj. makroekonomie, mikroekonomie, hospodářských dějin a dějin ekonomických učení)….

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: Katedra mikroekonomie
Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 098 340

THE 11th INTERNATIONAL DAYS OF STATISTICS AND ECONOMICS

In September 14–16, 2017 the Department of Statistics and Probability and the Department of Microeconomics University of Economics, Prague , Fakulty of Economics, The Technical University of Košice and Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City will hold

THE 11th INTERNATIONAL DAYS OF STATISTICS AND ECONOMICS.

The aim of the conference is to present and discuss current problems of statistics, demography, economics and management and their mutual interconnection.  For details, see http://msed.vse.cz/

 

 

Česká spořitelna