Studijní materiály

Jindřich Soukup

Pokročilý kurs Ekonomie - mikroekonomická část (MIE911)

Mikroekonomická analýza (MIE901)

 

Program přednášek

Osnova předmětu (včetně studijní literatury)

Program výuky (co se přednáší v jednotlivých týdnech)

 

Studijní materiály

Zvukové záznamy přednášek

Naleznete na stránce http://multimedia.fph.vse.cz/predmety/mie911/ 

Prezentace k přednáškám v MS PowerPoint

Naleznete na stránce http://multimedia.fph.vse.cz/predmety/mie911/

 

Státní zkouška z předmětu MIE901 – vedlejší specializace Ekonomická teorie

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce